Funktioner

En moderne spørgeskema editor,
der gør det let for dig.

Spørgsmålstyper

Alle essentielle typer af spørgsmål er til rådighed, så du kan lave præcist det spørgeskema, som din undersøgelse kræver.

Logik og sideopsætning


Du kan opsætte logiske relationer mellem spørgsmålene og styre side-sammensætningen af spørgsmål.

Design

Anvend dit eget design i dit spørgeskema eller
anvend en af vores designskabeloner.

Du kan designe:

- Spørgeskema
- Indsamling af besvarelser
- Analyser
- Rapporter

og meget mere...

Indsamling

Indsamling af besvarelse kan sættes op via en række forskellige kanaler.
Her her et par af dem:

- Email
- Website popup
- Weblink
- QR Codes
- Manuel indtastning
- Sociale medier
- SMS

Analyser &
Rapporter

Du kan opsætte views, som sætter fokus på det, der er væsentligt.

Rapport design


Udfra analyse resultatet, kan du opsætte et rapport design, som kan eksporteres til diverse formater.

Team & samarbejde

Du kan oprette en gruppe omkring dit spørgeskema og invitere kollegaer til samarbejde.

Du kan oprette:

- Roller
- Arbejdesområder
- Kommentere på analysen indenfor gruppen