General Data Protection Regulation (GDPR)

Indehavere af en konto hos SurveyLabs skal overholde reglerne for GDPR, når der indsamler eller behandler personoplysninger, uanset om de er beligggende i eller udenfor EU.

I forhold til GDPR og spørgeskemaundersøgelser spiller definitionerne af roller og deres ansvar en central rolle.

Personlige data


Enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (registreret) ved hjælp af en identifikator, såsom et navn, identifikationsnummer, placeringsdata, online-identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller fysisk identitet for den fysiske person.


Forarbejdning af data

Enhver handling udført på personlige data, herunder men ikke begrænset til indsamling, organisering, strukturering, opbevaring, ændring, brug, videregivelse ved transmission osv.

gdpr responentsflow rightgdpr accountflow rightgdpr algorithm
RespondenterKontoindehaver

(Dataansvarlig)
SurveyLabs

(Databehandler)


Respondenten (den registrerede)

En person, hvis personoplysninger behandles.


Respondenters rettigheder
Det skal være nemt for dine respondenter til enhver tid at ændre eller tilbagekalde deres samtykke og få deres data slettet fra din undersøgelse.


Den dataansvarlige

Bestemmer formålet med og hvordan de personlige data behandles. I dette tilfælde er den dataansvarlige SurveyLabs-kontoindehaver, der udfører undersøgelser.

Dit ansvar som kontoindehaver og dataansvarlig
Som kontoindehaver og den udfører spørgeskemaundersøgelse er du datanasvarlig, mens SurveyLabs er databehandler.

For den fulde lovtekst og forpligtelser for kontoindehaver som dataansvarlig, besøg https://gdpr-info.eu/chapter-3/

Den datasansvarlige, har ansvaret for de data, som din konto indsætter i systemet. Du er altså ansvarlig for at de data er anskaffet på lovlig vis, og at du kan anvende dem til det formål, som du har oplyst ved spørgeskemaundersøgelsen. Hvis loven overtrædes et eller andet sted i processen, er det dig, der bærer ansvaret.

Når personlige data indsamles eller modtages af den dataansvarlige fra respondenterne, skal den dataansvarlige informere respondenterne om respondenternes rettigheder som anført ovenfor.

Databehandleren hander på den dataansvarliges instruks.


Databehandleren

Behandler data på vegne af den dataansvarlige i henhold til dens instruktioner. I dette tilfælde er databehandleren SurveyLabs, der behandler data på vegne af og i henhold til instruktioner fra SurveyLabs-kontoindehaveren (den dataansvarlig).

SurveyLabs stiller en række værktøjer til rådighed, som gør det let ad administerer data og samtidig gør det lettere at leve op til lovens krav.