Spørgeskema

Hvordan laves et godt spørgeskema?
Vi hjælper dig i her med at finde de helt rigtige skarpe spørgsmål til et spørgeskema.

En spørgeskemaundersøgelse er ofte beskrevet ud fra et undersøgelsesdesign.
I et undersøgelsesdesign kan designes ud fra kvantitative og kvalitative kriterier.
Med et kvantitativ spørgeskema, ønsker man typisk at vide hvor mange der har en bestemt holdning eller viden.
Derfor er kvalitative spørgsmål oftest lukkede, hvormed respondenten kan vælge sit svar ud fra en række alternativer.
Med et kvalitativt spørgeskema, ønsker man at respondenten svarer med egne ord, hvorved man får en dybere forståelse af respondentens svar.
Kvalitative spørgsmål er ofte åbne spørgsmål, hvor respondenten kan skrive sit eget svar.

Hvorfor lave et spørgeskema?


Årsagen til at anvende spørgeskemaer er at få aktuel viden, som kan understøtte eller afkræfte en antagelse. Man afprøver en antagelse om et emne.
Men du skal altid være bevidst om, hvorvidt et spørgeskema er den bedste undersøgelsesform til dit formål.
Samtidig kan et kvalitativt spørgeskema danne grundlag for ny viden og nye antagelser, som igen er grundlag for at udarbejde et kvantitativt spørgeskema.

Det kan give god mening at dele sin spørgeskema undersøgelse op i 2 dele, hvor det kvalitative spørgeskema giver bred viden om emnet til baggrund for nye antagelser.
Disse antagelser ønskes så afprøvet gennem en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse.
Generelle data om et emne kan også anvendes til at opnår aktuel viden gennem en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse.
Derudover er det vigtigt at overveje om besvarelserne at dit spørgeskema skal være anonyme eller i en lettere anonymisiert form. Dette kan være specielt fordelagtigt, hvis man ønsker t undersøge følsomme emner. I dette tilfælde kan det være lettere at besvare et spørgeskema end at mødes ansigt til ansigt.

Det er godt at kombinere kvalitative og kvantitative spørgsmål. Man kan gennemføre få kvalitative spørgeskemaundersøgelser med repræsentanter for en gruppe, til en indledende forståelse af emnet.
Viden fra denne undersøgelse, anvendes derefter til at skabe et kvantitativt spørgeskema som sendes til en større gruppe.

Hvordan udføres et spørgeskema?


spoergeskema billede 1
Når du er blevet sikker på formålet med din undersøgelse, skal spørgeskemaets spørgsmål formuleres og en gruppe af respondenter skal udvælges.
Ved udvælgelsen af respondenter, skal du være særligt opmærksom på at, din respondent gruppe skal være repræsentativ for en størrere gruppe mennesker.
Derfor skal du se på, om der er faktorer, som påvirker udfaldes af sprøgeskemaet i en bestemt retning.
Disse faktorer kan være alder, køn, religion, uddannelse, profession osv.
Hvis nogle faktorer er overrepræsenteret vil det få betydning for respondenternes besvarelse.
Det kunne for eksempel være at hvis aldersgruppe 50-80 år er overrepræsenteret i din respondentgruppe, så kan besvarelsen af spørgsmål vedrørende emner om ungdom, blive påvirket af denne alders faktor.

Derfor skal din respondent gruppe typisk være udvalgt bredt afhængigt af det emne du undersøger.


Er der dumme spørgsmål i et spørgeskema?


spoergeskema billede 2
Før du formulerer spørgsmålene i dit spørgeskema, er det en god ide at undersøge om der allerede findes en lignende undersøgelse.
Et spørgeskema består typisk af 3 typer spørgsmål: fakta spørgsmål, kognitive spørgsmål (vidensspørgsmål) og holdningsspørgsmål.
I din formulering arf spørgsmål, skal du undgå upræcise spørgsmål, spørgsmål med dobbeltbetydning eller 2 spørgsmål i samme sætning, hvorved der opstår tvivl om, hvad der egentlig spørges om.
Som tommelfingerregel kan bruges, at der højest må være 20 ord i et spørgsmål. Man skal også undgå ledende spørgsmål og klodsede formuleringer.

Når du indsamler dine data, skal du overvejer, hvilken indsamling form. Det kan være elektronisk eller papirform.
Fordele ved elektronisk indsamling er at det letter den efterfølgend behandling af data. Omvendt kan man være i en situation, hvor et spørgeskema i papirform er den bedste måde at nå din respondentgruppe. Ved papirform kan du efterfølgende indtaste svar data i elektronisk form.

Husk at tilføje information om hvad dit spørgeskema skal anvendes til og om hvordan data anvendes. Dette skaber klarhed for respondenten.

Prøv SurveyLabs gratis

Let at oprette. Let at sætte op. Får højere responsrate.