Spørgeskema Gratis Spørgeskema

Opret et gratis spørgeskema spørgeskema let og enkelt

Spørgeskemaer eller surveys, som det også kaldes er blevet en meget populær måde, at undersøge forskellige emner og forhold på. Ser vi tilbage i tiden, var det tidligere en stor opgave, at udarbejde, distribuere og analysere spørgeskemaer. Dengang skulle spørgeskemaet laves i papir og sendes ud med posten. Internettets udbredelse, har dog gjort mange ting meget lettere, det gælder også anvendelsen af spørgeskemaer. I dag kan spørgeskemaer nemlig meget nemt oprettes på nettet. I denne artikel skal vi kigge nærmere på online spørgeskemaer, som du i dag kan udarbejde ganske gratis.

Lav gratis spørgeskema online


Det er ikke kun nemmere at lave spørgeskemaer i dag, med nettes mange muligheder. Det er også langt billigere - rent faktisk kan du oprette et gratis spørgeskema online. Spørgeskemaet på nettet giver samtidig et væld af forskellige muligheder, som du ikke har, når du laver et almindelig papir-spørgeskema. Du kan variere den måde du spørger på og de svarmuligheder, der kan vælges på et væld af forskellige måder. Du kan eksempelvis anvende en vurderingsskala hvor respondenten (respondenten er et udtryk for den person der besvarer spørgeskemaet) vurderer et udsagn på en skala, som du kan definere på forhånd. Du kan også bede respondenten om at rangordne forskellige udsagn, alt efter hvor vigtige de er for vedkommende eller du kan anvende billeder i svarmulighederne, som respondenten har mulighed for at vælge.

Dette er blot et lille udpluk, af de muligheder et online spørgeskema åbner op for – der er mange andre muligheder, men det vil du finde ud af, når du går i gang med at lave dit gratis spørgeskema på nettet.

Vær grundig med forarbejdet


Gratis Spørgeskema billede 1
Uanset hvilken type af undersøgelse du vil gennemføre med dit gratis spørgeskema, skal du være grundig når du udarbejder dine spørgsmål. Det gælder nemlig om at stille de rigtige spørgsmål, som giver dig den viden du skal bruge i dit videre arbejde, samtidig skal du stille spørgsmål, som respondenten ikke kan misforstå. Det er derfor en god idé, at få sparring fra en kollega og input til spørgsmålene, det er heldigvis nemt at samarbejde om det gratis spørgeskema. Du kan nemlig invitere medarbejdere ind i en gruppe hvor i begge kan redigere i spørgeskemaet. Du kan også få et par kollegaer til at lave en test af dit spørgeskema inden du distribuerer det, så kan du nå at tilrette det hvis der er nogle elementer, der virker uhensigtsmæssige eller spørgsmål der skal omformuleres.
Du kan f.eks. foretage en markedsundersøgelse med et gratis spørgeskema

Udfør gratis spørgeskemaundersøgelse


Når du har lavet spørgeskemaundersøgelsen skal den udsendes til de, der skal besvare den. Her er der mange forskellige kanaler, du kan gøre brug af når det gratis spørgeskema skal distribueres, det er helt op til dig hvilken du vælger og det afhænger selvfølgelig også af hvad du spørger om. Ofte kan det være en god idé at kombinere flere forskellige kanaler, så når du længere ud med din gratis spørgeskemaundersøgelse.
Valg af distribueringsmetode er dog også kontekstafhængigt. Det kan for eksempel være, at du vil undersøge hvad de besøgende af din hjemmeside synes om hjemmesiden, så giver det selvfølgelig mest mening, at spørgeskemaet distribueres din hjemmeside, så de besøgende kan forholde sig til hjemmesiden når de besvarer spørgsmålene. Du kan også oprette et link til en spørgeskemaundersøgelse, som kan deles på de sociale medier, en anden mulighed er selvfølgelig at sende invitationer til spørgeskemaet via e-mail.

Analyser resultaterne


Gratis Spørgeskema billede 2
Når spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet og du har indsamlet de svar, som er nødvendige i forhold til at besvare din undersøgelse, er det tid til at analysere svarene! I det gratis spørgeskema, er der masser af muligheder og analyseværktøjer, du kan gøre brug af i din analyse. Du har både mulighed for at dykke ned i de enkelte besvarelser og for at samle besvarelserne i forskellige aggregerede grupperinger. Herudover har du mulighed for, at oprette filtre når du skal analysere besvarelserne. Du har også mulighed for at dele dine resultater med dine kolleger, som har mulighed for at kommentere på resultaterne - mulighederne er med andre ord mange og det er helt op til dig hvordan du vil analysere resultatet af dit spørgeskema og hvilke analyseredskaber du vil bruge.
Hos os kan du måde analysere og lave en præsentation af dine analyse resultater af f.eks. en markedsundersøgelse.

Præsenter dine resultater


Når spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet, er det tid til at præsentere resultaterne. Her giver det gratis spørgeskema også flere forskellige muligheder. Du kan eksempelvis eksportere dine resultater til Powerpoint eller PDF og indsætte konklusioner i præsentationen af undersøgelsen. Hvordan og for hvem du vil præsentere resultaterne af din undersøgelse afhænger naturligvis af hvad det er for en type undersøgelse du har gennemført. Arbejder du i en virksomhed og har du gennemført spørgeskemaundersøgelsen, som en del af en markedsundersøgelse eller en undersøgelse af kundeloyalitet, er det måske relevant at præsentere undersøgelsen for ledelses i virksomheden. Har du gennemført den gratis spørgeskemaundersøgelse, som en del af et uddannelsesforløb kan det være at den skal indgå i en studieopgave.

Prøv SurveyLabs gratis

Let at oprette. Let at sætte op. Får højere responsrate.