Spørgeskema Kundetilfredshed

Opret et kundetilfredshed spørgeskema let og enkelt

Spørgeskema til indsamling af viden om kundetilfredshed


Vi tilbyder en lang række skabeloner til undersøgelse af kundetilfredshed. Det er skabeloner til måling af kundetilfredshed, som du kan tilpasse, så det passer til dine kunder, dit produkt og din virksomhed. Ved at opbygge en et spørgeskema om kundetilfredshed via skabeloner, opnår du en hurtig arbejdsprocess og samtidig sikre du, at du får alle aspekter med i din undersøgelse.

Hvorfor beskæftige sig med kundetilfredshed?


Sikker viden om dine kunders tilfredshed med din virksomhed og dine produkter, er den bedste kilde til at udvikle din virksomhed i en positiv retning.
Kunder og deres kundetilfredshed er i virkeligheden en af de bedste parametre for at forstå berettigelsen af din virksomhed og dens produkter.

Ved undersøgelse af kundetilfredshed vil det muligt at opnå viden, som kan bidrage til udvikling af nye produkter og services, som gavner din kunder og i sidste ende din virksomhed.

Høj kundetilfredshed giver din virksomhed en række fordele:


- Kundeloyalitet.
- Varige konkurrencemæssige fordele.
- Bedre tilstrømning af nye kunder.
- Øger salget.
- Forbedre dit Brand.

Har I reel viden om Jeres kunders oplevelser og ønsker?


Kundetilfredshed billede 1
Man kan fejlagtigt tro, at man har en indikation af kundetilfredshed ved at tage den daglige dialog med kunder som værende et udtryk for kundetilfredshed. Den daglige kundedialog er et udtryk for kundetilfredshed for en bestemt type kunder hvis profil ikke er dækkende for alle kundesegmenter. Det er altså lige så vigtigt at få hørt de kunder, som din virksomhed normalt ikke hører fra.

Viden om kundetilfredshed opnås ikke ved at spørge de kunder som i forvejen er i dialog med din virksomhed og som i forvejen har udtrykt meninger og holdninger til dit produkt.

Reel viden om kundetilfredshed opnås gennem kvalitative og kvantitative undersøgelser med spørgeskema eller lignende, hvor et tilstrækkeligt stort udpluk af kunder spørges.

Her er antallet af respondenter til en kundetilfredshedsundersøgelse relevant for at opnå statistisk signifikans. Derudover skal undersøgelse udbredes til så mange kundesegmenter så muligt.


Hvad er kundetilfredshed?


Kundetilfredshed billede 2
Kundetilfredshed er den samlede oplevelse som dine kunder har af dig og din virksomhed. For at afdække kundetilfredshed er det nødvendigt at stille dine kunder en række spørgsmål:

Hvor tilfredse er kunderne i dag?
Hvorfor handler de hos dig og ikke hos din konkurrent?
Hvad er deres forventning til dig og dit produkt?
Hvilke elementer sætter dine kunder pris på i dag?
Hvordan oplever kunderne at din virksomhed adskiller sig fra konkurrenter?
Hvilke forbedringer ser kunder i fremtiden?

Plus en lang række andre spørgsmål.

Kundetilfredshed skal ses som et samlet billede for at forstå værdien af kundetilfredshed.
Det er f.eks. forbløffende sjældent, at kunder oplever den store forskel på selve produktet. Derfor skal kundetilfredshed ses som et samlet billede af holdning, oplevelser og ønsker.

Alle virksomhed burde kunne givet et præcist øjebliksbillede af kundetilfredshed, da dette parameter er utroligt væsentligt for alle virksomheder. Derfor bør undersøgelse af kundetilfredshed ske kontinuerligt for at kunne forbedre virksomheden i dag og fremadrettet.


Definition på kundetilfredshed


Der er mange bud på kundetilfredshed. Men et af de mest udbredte er:
Kundens oplevelse i forhold til kundens forventning

Denne definition af kundetilfredshed er central da den kombinerer begreberne oplevelse og forventninger. Når dine kunder har deres købsoplevelse med dit produkt, vil størrelsesforholdet mellem oplevelse og forventning være central: Jo bedre oplevelse dine kunder får i forhold til deres forventninger, jo højere kundetilfredshed.


Hvornår kan I påvirke kundetilfredshed?


Kundens oplevelser med dit produkt og din virksomhed har typiske følgende forløb:

Vidensindsamling på internettet
Opbygning af forventning
Selve købet
Forbrug af produkt

Ovenstående punkter indeholder en række touch-points, hvor dine kunder er i berøring med din virksomhed og dit produkt. Ved hvert punkt er der en kundeoplevelse og en forventningsafstemning. Er oplevelsen bedre end det forventede? Ved alle punkter er det muligt at påvirke kundetilfredsheden.


Kundesegmenterings betydning for Jeres kundetilfredshed?


Ikke alle kunder er ens. Derfor er det vigtigt at du kender dine kundesegmenter før du måler deres kundetilfredshed. Kunder kan deles op i demografiske data, alder og køn. Men lige så vigtig er det at opdele kunder efter adfærd og handlemåde.

Fælles for dine kundesegmenter er dog typiske fællestræk, såsom: behov for tryghed med dit produkt/service, oplevelse af succes med produktet og et samarbejde mellem dig og kunde, når der er behov for dette.


Jeres målsætninger for Jeres kundetilfredshed


Der skal være klare mål for kundetilfredshed, for at skabe effektivitet. Hvad sker der hvis disse mål ikke opnås?

Der skal være klare definitioner af hvad der forventes af personale, som er involveret i kundeoplevelsen. Er alle medarbejder enig om hvad der forstås ved god service og god kundekontakt? Det er væsentligt at kunden får en god ensartet kundeoplevelse for at få høj kundetilfredshed. Her er det ikke nok kun at udarbejde et sæt retningslinjer. Retningslinjer skal være simple for at kunne omsættes til en adfærd som giver den gode oplevelse for kunden, som overgår forventningerne.

Prøv SurveyLabs gratis

Let at oprette. Let at sætte op. Får højere responsrate.