Lav spørgeskema

Opret et lav spørgeskema spørgeskema let og enkelt

Spørgeskemaet er et af de mest brugte redskaber til at lave undersøgelser, det gælder uanset om du vil lave en kundetilfredshedsundersøgelse, analysere brugertilfredshed på dit website, undersøge kundesegmenters købspræferencer eller noget helt fjerde. En af årsagerne til at spørgeskemaet er populært er, at det har mange fordele fremfor andre kvantitative måder at indsamle data på. Alle kan lave et spørgeskema på nettet og det er derfor en billig måde at nå ud til mange mennesker og få deres mening. I denne artikel ser vi nærmere på hvordan man laver et godt spørgeskema online.

Vi giver nogle generelle råd, som du kan bruge uanset i hvilken sammenhæng du udarbejder et spørgeskema. Artiklen er primært målrettet virksomheder, der vil laver spørgeskemaundersøgelser, men skal du lave et spørgeskema i andre sammenhænge vil du helt sikkert også kunne få gode råd ved at læse med her.

Gode råd til formuleringen af spørgsmålene i dit spørgeskema


Kernen i et spørgeskema er naturligvis de spørgsmål, som du gerne vil have besvaret. Derfor giver det også god mening, at bruge god tid på at få stillet spørgsmålene på den rigtige måde. Når du formulerer spørgsmålene skal du overveje hvilken viden det er, som du skal trække ud af dit skema, derved kan du også blive mere skarp på hvad de er for temaer, du skal nå omkring med dine spørgsmål.

Når du har et overblik over temaerne kan du gå i gang med at formulere spørgsmålene. Sørg for at holde dig til enkle og letforståelige spørgsmål og enkle sætningskonstruktioner. Lange og knudrede sætninger med mange fagudtryk, der giver anledning til misforståelser gør også, at besvarelserne måske ikke er særligt brugbare. Komplicer ikke spørgeskemaet ved at stille flere spørgsmål i samme sætning, så forvirrer du respondenten unødigt, del i stedet spørgsmålet op i to dele. Sørg herudover for, at spørgsmålene er så neutrale som muligt og du ikke stiller ledende spørgsmål, din interesse ligger i at få respondentens ærlige input. Du bør også vurdere hvor langt dit spørgeskema skal være, du skal gerne have at alle dine spørgsmål besvares. Stiller du alt for mange spørgsmål risikerer du, at respondenterne mister interessen undervejs og springer fra, så står du måske tilbage med en masse besvarelser, hvor det kun er dele af dit spørgeskema, som er besvaret - fokusér derfor på hvad der er ”need to know” og ikke ”nice to know”

Gode råd til svarskalaen når du lavet et spørgeskema


Lav spørgeskema billede 1

Svarskalaen er de svarmuligheder du giver på dine spørgsmål. For at du kan samle besvarelserne og aggregere dataene, er det nødvendigt, at du i alt overvejende grad har lukkede spørgsmål. Det vil sige at der er et fast sæt på forhånd definerede svarmuligheder og ikke udelukkende åbne felter, som respondenten kan udfylde.
I dette eksempel spørges der ind til respondentens forventninger til motionsvaner 2021 med følgende spørgsmål: ”Vil du have større eller mindre fokus på motion i 2021 i forhold til 2020?”. Svarskalaen kan her være:

- Større end 2020
- Det samme som 2020
- Mindre end 2020

Undgå så vidt muligt at anvende kategorier som ”ved ikke” det er ofte vanskeligt at anvende ”ved ikke”- besvarelser til noget i det efterfølgende analysearbejde. Det er også vigtigt, at der er en balance i din svarskala, så du har lige dele positive og lige dele negative svarmuligheder, så svarmulighederne er balancerede.
Vil du vide mere om at lave et gratis spørgeskema så klik på linket.

Test dit spørgeskema!


Lav spørgeskema billede 2
Når du har formuleret spørgsmålene og udarbejdet svarmuligheder er dit spørgeskema klar til at teste. Du vurderer selv i hvor meget du vil teste skemaet. En test kan spænde lige fra at sende et link til et par kolleger og beder dem udfylde skemaet, til at du finder testpersoner blandt kunder og hører om de vil hjælpe med at teste dit spørgeskema. Uanset hvilken model du vælger, er det vigtigt at du samler op på den oplevelse, som testpersonerne har haft med at udfylde spørgeskemaet. Lav derfor et lille interview med testpersonerne efter de har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. Når du har lavet interviewet har du også fået en indikation på de ting, der skal justeres i spørgeskemaet, inden du kan sende det ud i verden.


Lav spørgeskema - hvordan skal du nå ud til respondenterne?


En del af det at lave spørgeskemaet er også at gøre sig overvejelser om hvordan det skal distribueres. Med et online spørgeskema er der mange muligheder for at nå ud til din målgruppe. Spørgeskemaet kan sendes på mail, det kan publiceres på de sociale medier eller det kan lægges på din hjemmeside. Har du mange besøgende på din hjemmeside og mange følgere på de sociale medier, er det oplagt at du anvender disse kanaler. Det er helt op til dig at vurdere hvordan du når bedst ud til målgruppen.
Vi håber, at vi i denne artikel har givet dig nogle tips til hvordan du kan arbejde med et lave et spørgeskema. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.
Alle kan lave et gratis spørgeskema, og det tager kortere tid end du tror.

Prøv SurveyLabs gratis

Let at oprette. Let at sætte op. Får højere responsrate.