Spørgeskema Markedsundersøgelse

Opret et markedsundersøgelse spørgeskema let og enkelt

Du har sikkert selv prøvet at deltage i en markedsundersøgelse, eller en markedsanalyse, som det også kaldes. Måske er du blevet ringet op at et bureau, der har stillet dig nogle spørgsmål omkring dine indkøbsvaner. Markedsundersøgelser kan dog laves på mange andre måder, end de traditionelle telefoninterviews. I denne artikel kigger vi nærmere på hvordan du kan bruge et spørgeskema til markedsundersøgelse.

Hvorfor er det vigtigt at lave en markedsundersøgelse?


Hvis du ejer en virksomhed og du gerne vil ind på et nyt marked eller positionere dig på et eksisterende marked, er en markedsundersøgelse et vigtigt værktøj til at opnå konkurrencefordele. Hvis du ikke kender til det marked du er på samt dine konkurrenter og dine kunders adfærd har du et stort uforløst potentiale i din virksomhed.

Uanset hvilken branche din virksomhed er indenfor er det derfor vigtigt, at du har den nødvendige viden om hvad dine kunder efterspørger. Med den konkrete viden, som markedsundersøgelsen vil give din virksomhed har jeres virksomhed også et væsentligt bedre grundlag for at udarbejde en strategi, der kan skaffe jer større markedsandele og dermed en bedre markedsposition og vækst i virksomheden.

Hvad kan markedsundersøgelsen hjælpe med at undersøge?


Markedsundersøgelse billede 1
Det er et meget relevant spørgsmål at stille! Det man typisk afdækker, ved at gennemføre en markedsundersøgelse, er forhold som kundernes adfærdsmønstre, hvad får dem til at foretrække et specifikt produkt og hvad er deres præferencer når de vælger det pågældende produkt eller den pågældende service frem for en anden. Det er også relevant at se på hvordan kundernes adfærd er i købsøjeblikket og hvilke handelskanaler de gør brug af. Ligeledes kan man se på hvordan kunderne bliver påvirket af reklamer og anden markedsføring og hvordan påvirker reklamer deres valg af produkter eller ydelse.
Ovenstående er dog blot nogle af de elementer, der kan være relevant for dig som virksomhed at dykke ned i. Der kan også være mere branchespecifikke spørgsmål, som er vigtige at få afdækket i forhold til den specifikke branche du opererer indenfor. Alt dette er noget vi i dialog med dig vil afklare, når vi i samarbejde med din virksomhed udarbejder det spørgeskema, der skal danne grundlag for jeres markedsundersøgelse.
Se eventuelt vores opdeling af markedsundersøgelse til et produkt spørgeskema.

Hvordan laver man en markedsundersøgelse?


Der findes mange forskellige metoder til hvordan man kan gennemføre en markedsundersøgelse og man kan have forskellige metodiske tilgange til at lave den. Overordnet set kan man skelne mellem kvalitative markedsundersøgelser og kvantitative markedsundersøgelser. Den kvalitative metode er typisk interviews, der er semistrukturerede, altså uden at man benytter en fuldstændig fast skabelon i mens den kvalitative metode lægger op til, at man gennemfører interviews med en fast struktur og med en klar spørgeramme. Hver metode har sine fordele og ulemper, den kvantitative metode har dog den fordel, at det er lettere at bearbejde dataene efterfølgende og drage konklusioner ud fra de indsamlede data.

Spørgeskemaet er perfekt til markedsundersøgelser


Markedsundersøgelse billede 2
Vi har i denne artikel skrevet om interviews, som en god metode til at lave markedsundersøgelser. Problemet med interviews er dog, at det er en relativ omkostningstung metode at anvende, da du skal have medarbejdere til at kontakte og interviewe personerne i de fokusgrupper, du gerne vil vide mere om. Der findes dog et redskab, som er billigere og nemmere at anvende, det er spørgeskemaet. Spørgeskemaet kan oprettes, som et online spørgeskema, så det er nemt at distribuere via for eksempel e-mail. En anden fordel ved spørgeskemaet til markedsundersøgelsen er, at du lynhurtigt har resultatet af undersøgelsen og det er nemt at bearbejde dataene efterfølgende.
Hvad skal du spørge om i spørgeskemaet til markedsundersøgelsen?
Der findes ikke nogen facitliste i forhold til dette spørgsmål, da spørgsmålene i dit spørgeskema afhænger fuldstændig af hvor din virksomhed er henne og hvilken branche du befinder dig i. Vi har derfor heller ikke et standardspørgeskema som alle virksomheder bare kan bruge. Spørgeskemaet skal derimod tilpasses din unikke virksomhed og din virksomheds konkurrencesituation. Derfor hjælper vi dig også med at udfærdige spørgeskemaet med de helt rigtige spørgsmål, så du får præcis de svar du har brug for, for at du kan lægge den optimale markedsstrategi for din virksomhed, som i kan arbejde videre med. Når spørgeskemaet er besvaret, hjælper vi også med at bearbejde dataene i en lettilgængelig rapport, som du nemt kan trække de vigtigste konklusioner ud af.
En markedsundersøgelse kan opdeles i dele til et produkt spørgeskema.

Vi kan hjælpe med soørgeskema til markedsundersøgelse


Hvis du vil vide mere om hvad vi kan gøre for dig så tøv ikke med at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe dig med et uforpligtende tilbud, book et møde med os, så vi kan få en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe vækst i din virksomhed gennem markedsundersøgelser.

Prøv SurveyLabs gratis

Let at oprette. Let at sætte op. Får højere responsrate.