Spørgeskema Medarbejdertilfredshed

Opret et medarbejdertilfredshed spørgeskema let og enkelt

Det er vigtigt for arbejdsmiljøet på en arbejdsplads, at medarbejderne er tilfredse med at være på arbejdspladsen. Derfor er er der også så stort fokus på medarbejdertilfredshed i de fleste virksomheder. I denne artikel skal vi kigge nærmere på hvilke redskaber du kan bruge, til at tage temperaturen på medarbejdertilfredsheden i din virksomhed. Et rigtig godt redskab til dette formål, er et spørgeskema til medarbejdertilfredshed.

Hvad er medarbejdertilfredshed?


Det er svært, at give en konkret facitliste på hvad medarbejdertilfredshed dækker over, da det kan være individuelt fra medarbejder til medarbejder hvad der er for nogle forhold på arbejdspladsen, der gør at den enkelte medarbejder er tilfreds og trives på arbejdspladsen. Det kan være, at nogle faktorer påvirker måske én medarbejder meget i forhold til tilfredshed imens det er andre faktorer der er vigtigere for en anden medarbejder. Ofte vil der dog være nogle generelle gennemgående træk, som gør at medarbejderne er tilfredse med deres jog og arbejdsplads. Nogle af de forhold, der generelt er med til at give tilfredshed i jobbet er for eksempel nedenstående områder:

- Gensidig respekt mellem medarbejdere og ledere
- Et godt psykisk arbejdsmiljø
- En god omgangstone med kollegerne
- Mulighed for at påvirke egne arbejdsopgaver
- Gode fysiske rammer

Der kan dog også være andre temaer, som kan være vigtige at sætte fokus på i lige præcis jeres virksomhed.

Medarbejdertilfredshed giver også bedre bundlinje


Medarbejdertilfredshed billede 1
Udover at tilfredse medarbejdere selvsagt giver et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen, er der også et økonomisk perspektiv for virksomheden i at have tilfredse medarbejdere.
For at virksomheden kan udnytte sit potentiale optimalt og skabe resultater og vækst, skal medarbejderne have de bedst mulige rammer for at præstere. Medarbejdere, der er tilfredse er ofte mere engagerede og loyale i deres job, og det kan aflæses på virksomhedens bundlinje. Modsat kan utilfredshed i medarbejderstaben betyde, at virksomheden ikke får forløst det potentiale, der er i medarbejderstaben i forhold til at skabe resultater.

Hvordan kan man sætte fokus på medarbejdertilfredsheden?


Medarbejdertilfredshed skal sættes på dagsordenen hver eneste dag i virksomheden. Vores 360 graders medarbejder analyse, er et spørgeskema, hvor man kommer heleveje rundt med medarbejderen. Mange virksomheder har et værdisæt, som arbejder ud fra. Det er en god idé, at tænke medarbejdertilfredshed og trivsel ind i virksomhedens værdisæt. Herved bliver trivsel og et godt arbejdsmiljø en del af hverdagen og et tema, som både lederne og medarbejderne har fokus på i det daglige arbejde hver eneste dag. Det er dog også en rigtig god idé at måle medarbejdertilfredsheden og følge op på den, så I som virksomhed har et klart afsæt for at arbejde med at optimere tilfredsheden blandt medarbejderne.

Sådan kan du måle tilfredsheden blandt dine medarbejdere


Medarbejdertilfredshed billede 2
En af de bedste måder at måle medarbejdertilfredsheden, er ved at spørge medarbejderne. Det gøres mest effektivt med et spørgeskema til medarbejdertilfredshed. Med et spørgeskema har alle medarbejderne nemlig mulighed for at komme til orde og give deres mening til kende. Det er vigtigt, at medarbejderne har mulighed for at være anonyme når de udfylder spørgeskemaet. Herved kan de give deres ærlige mening til kende uden at blive hevet ind på chefens kontor førstkommende mandag og skulle redegøre for besvarelsen. Inden I igangsætter en spørgeskemaundersøgelse, er det også en god idé ar orienterer medarbejderne om rammerne for tilfredshedsmålingen, hvordan den gennemføres og hvad resultatet af undersøgelsen skal bruges til.
Anvend vores 360 graders medarbejderanalyse som spørgeskema til din medarbejder.

Få hjælp fra professionelle til jeres spørgeskema for medarbejdertilfredshed


Et spørgeskema skal selvfølgelig opbygges, så der bliver spurgt ind til alle de relevante temaer på en god og professionel måde. Det er en god idé at få bistand fra et konsulentfirma til at udvikle jeres spørgeskemaer. Herved er i sikre på, at der bliver spurgt ind på en systematisk og professional måde og I får et resultat af tilfredshedsmålingen, som i som virksomhed kan arbejde videre med. Ofte vil konsulentfirmaet mødes med jer, så spørgeskemaet skræddersys præcis til jeres virksomhed. Når undersøgelsen er gennemført vil i få en rapport, som i kan arbejde videre med.
I vil måske opdage, at bare det, at i laver en spørgeskemaundersøgelse gør at medarbejdertilfredsheden vil stige. Det sender nemlig et stærkt signal om, at I som virksomhed tager medarbejdernes trivsel og tilfredshed seriøst.

Hvad gør man når undersøgelsen er gennemført?


Når undersøgelsen er gennemført og resultatet af tilfredshedsundersøgelsen foreligger, er det selvfølgelig vigtigt, at i tage fat på de områder, hvor der kan være udfordringer på arbejdspladsen. Det er en god idé, at samle medarbejderne til et møde og fremlægge resultatet af undersøgelsen - både de positive tilbagemeldinger og de områder hvor I har udfordringer. Ved denne lejlighed kan i også som ledelse fremlægge en strategi for, hvordan I vil arbejde med de aspekter, som tilfredshedsundersøgelsen har afdækket.

Lav en opfølgende spørgeskemaundersøgelse


Det er en god idé at tage temperaturen på medarbejdertilfredsheden med jævne mellemrum med et spørgeskema til medarbejdertilfredshed. Hvis spørgeskemaundersøgelsen viser at i har nogle specifikke udfordringer, der skal arbejdes med, er det en særlig god idé, at gennemføre en opfølgende spørgeskemaundersøgelse. Vi håber, at vi med denne artikel har givet jer inspiration til hvordan i kan arbejde med tilfredshedsmålinger via spørgeskema i jeres virksomhed.

Prøv SurveyLabs gratis

Let at oprette. Let at sætte op. Får højere responsrate.