Omnichannel Spørgeskema

Anvend det samme spørgeskema til at indsamle besvarelser alle steder.
Et spørgeskema - mange anvendelser

Et spørgeskema - mange anvendelser

Du kan indsamle besvarelser af samme spørgeskema fra flere kilder på samme tid.
Du kan for eksempel indsamle besvarelser til samme spørgeskema via udsendte emails, fra din hjemmeside, fra facebook / twitter / linkedin, via linkdeling og så viderere.

Du kan endda samle besvarelser offline via et fysisk uddelt spørgeskema, og overføre besvarelserne manuelt online på et senere tidspunkt.
QR Koder

QR Koder

QR-koder kan anvendes til at henvise til dit spørgeskema fra dokumenter, reklamer med mere.

Dette giver mange forskellige anvendelsesmuligheder såsom festivaller, messer eller hvor du normalt møder dine kunder.

Realtime rapporter

Alle rapporter genereres i real tid. Det vil sige at du vil kunne alle aktueller besvarelse i det samme øjeblik, hvor det sker.

Rapporter kan ligeledes medtage delvise besvarelser, hvor respondenten kun har besvaret dele af dit spørgeskema.
Realtime rapporter

Prøv SurveyLabs gratis

Let at oprette. Let at sætte op. Får højere responsrate.