Uddannelse

Spørgeskemaundersøgelser for studerende, lærere og professionelle underviserer.
Vores online uddannelsesundersøgelser er den nemmeste måde at samle relevant feedback om undervisning.
Feedback om undervisning

Feedback om undervisning

Vores online skabeloner dækker spørgeskema vedrørende feedback for: Forældre på vegne af deres børn, feedback på klasseniveau eller generelt som studerende.
Få et ærligt svar på hvordan lærere, undervisningsmaterialet og hele skolen opleves af eleven eller den studerende.

Spørgeskema kan sammesættes så det ramme præcist det uddannelsestrin, som du ønsker at undersøge.

Få feedback niveauer dybere end "dårlig-god-bedre" ved at lade vores AI analysere på åbne svarmuligheder ffra respondenten.

Automatiser undersøgelser

Få feedback systematiseret med periodiske undersøgelser. Ved at lave gentagne undersøgelser er det muligt at spore resultatet af de løbende forbedringer som din skole arbejder med.

Feedback kan indsamles under uddannelse eller kort tid efter uddannelse er afsluttet. Få feedback mens oplevelsen stadig er frisk.

Uddannelse spiller en vigtig rolle i vores liv. Det er afgørende at læring opleves tilfredsstillende og har en kvalitet som møder den studerendes forventing.
Automatiser undersøgelser

Prøv SurveyLabs gratis

Let at oprette. Let at sætte op. Får højere responsrate.